PRODUKTY      REFERENCE      OBJEDNÁVKA      O FIRMĚ      KONTAKT
     Nápověda-Help-FAQ    Webmail     Administrace     Download     

Info pro zákazníky


Vysvětlení pojmů

Sběrná adresa adresa, na níž jsou automaticky přesměrovány e-maily, které nejsou adresovány žádné emailové schránce, jejímu dalšímu jménu nebo aliasu. Využitím sběrné adresy zajistíte, že se dozvíte i o e-mailech, poslaných na adresu která ve Vaší doméně neexistuje.

Jako sběrná adresa může být použita existující schránka (i ve zcela jiné doméně než jakou právě administrujete), další jméno schránky nebo alias. Před vytvošením sběrné schránky se ujistěte, že je tato adresa funkční.

Schránka
fyzicky zřízená e-mailová schránka (např. pnovak@cia.cz), jež je přístupná přes rozhraní POP3 nebo přes službu Webmail (ze stránek it-media.cz). Schránce odpovídá prostor na serveru, v němž jsou ukládány e-maily pro tuto schránku určené nebo přesměrované z dalších jmen a aliasů.

Ke schránce je možné přiřadit další jména (např. petr.novak@cia.cz). Ta zajistí, že e-maily poslané na tato jména skončí ve vytvářené schránce a budou přístupné protokolem POP3 pod stejným uživatelským jménem a heslem.

Poslední udaj nezbytný pro založení schránky je heslo. Jedná se o heslo s kterým se budete přihlašovat k vybírání pošty protokolem POP3. Uživatelským jménem k tomuto heslu je jméno vytvářené schránky.

V praxi by tedy průběh e-mailu mohl být následující: Odesilatel pošle e-mail na adresu petr.novak@cia.cz. Server elektronické pošty však zjistí, že petr.novak@cia.cz je pouze další jméno patřící ke schránce pnovak@cia.cz, proto tento e-mail automaticky vloží do prostoru schránky pnovak@cia.cz.

Aliasy
adresy elektronické pošty které fyzicky neexistující (např. obchod@cia.cz). To znamená, že jim neodpovídá žádný prostor na serveru a žádný účet POP3. Jejich účelem je přesměrovat e-maily, které jsou na ně doručeny na specifikované místo. Tím se velmi podobají dalším jménům schránek (v podstatě se jedná o to samé), jejich použití je však bohatší.

Aliasy mohou být využity nejen k přesměrování e-mailu na nějakou schránku v dané doméně. Je jimi možné zajistit odeslání na libovolnou existující e-mailovou adresu nebo skupinu adres. Při přesměrování na skupinu adres jsou tyto oddělovány čárkami.

Speciálním případem je alias, který má stejné jméno jako některá existující schránka. Takový alias má přednost v tom smyslu, že e-mail je přesměrován podle předpisu v tomto aliasu uvedeném. To znamená, že pokud chcete, aby byl příslušný e-mail kromě přesměrování také doručen do schránky s příslušným jménem, je nutné zapsat tuto do pole "bude přesměrována na" mezi ostatní adresy, na které má být tento alias směrován.

Využití takovéhoto aliasu je zejména v případě, kdy chcete, aby byl e-mail určený do Vaší schránky doručen současně do jiných adres (např. na bránu SMS operátora). Dalším možným použitím je dočasné zabránění doručování e-mailů do některé schránky a jejich směrování jinam. Toho dosáhnete, že vytvoříte alias s názvem příslušné schránky a mezi cílové adresy nenapíšete její jméno.

V praxi může průběh e-mailu zaslaného na alias vypada takto: Mějme alias rodina@cia.cz, který má být přasměrován na petr.novak@cia.cz,jnovakova@cia.cz,lukas45@volny.cz. Někdo pošle e-mail na adresu rodina@cia.cz. Zaslaný e-mail je doručen na poštovní server, který zjistí, že je adresovaný na alias. Server z vytvořeného aliasu zjistí, na jaké adresy má být e-mail odeslán a toto odeslání provede. E-mail tudíž dorazí na adresy petr.novak@cia.cz, jnovakova@cia.cz, lukas45@volny.cz, přičemž petr.novak@cia.cz je další jméno pro schránku pnovak@cia.cz, do které tento mail fyzicky dorazí.

Tip: takto je možné nepříklad propojit schránku na serveru cia.cz s jakoukoliv další schránkou na stejném nebo jiném serveru, takže se všechny emaily zaslané na adresu obchod@cia.cz automaticky přepošlou např. na +420602111111@sms.eurotel.cz, martin@seznam.cz, nebo na definovaný seznam emailù.

Vzhledem k omezení přenosu sms zpráv ze strany mobilních operátorů, nezaručujeme 100% úspěšnost v přenosu těchto sms.

Vstup k administraci emailových schránek
Konfigurace emailových schránek:
url pro připojeníhttp://www.it-media.cz/mailadmin/ (www.it-media.cz -> mailadmin)
Uživatelské jménoSdělené bezpečnou cestou (pokud možno ne emailem)
HesloSdělené bezpečnou cestou (pokud možno ne emailem)


Nastavení klienta (Outlook Express a další) elektronické pošty
Poštovní klienta:
Obecné
Název pro poštovní serveryCokoli (doporučujeme it-media.cz)
Informace o uživateliCokoli, tato informace se adresátovi zobrazí v položce "OD" (doporučujeme Vaše jméno)
Elektronická adresaAdresa, která bude uvedena v poli odesilatel Vámi poslaných e-mailů. Pokud nevyplníte níže uvedené pole, budou na ni odesílány odpovědi na Vaše e-maily.
Adresa pro odpovědiCokoli (nemusí být vyplněno, automaticky to je Vaše emailová adresa)
Servery
příchozí pošta POP3it-media.cz
odchozí pošta SMTPit-media.cz
Uživatelské jméno (název účtu)Je totožné se jménem Vaší schránky. To znamená, že máte-li zřízenu schránku (nikoliv alias) pnovak v doméně cia.cz, vyplníte do tohoto políčka pnovak@cia.cz.
Hesloheslo nastavené v Administraci elektronické pošty1. obecné nastavení jména účtu a jména zobrazeného v zaslaném mailu
2. nastavení účtu pro přijímání a odesílání mailů

nastavení smazání emailů starších 15 dnů

Vstup k emailové schránce přes prohlížeč
Webmailu:
url pro připojeníhttp://www.it-media.cz/webmail/ (it-media -> webmail)
Uživatelské jméno (název účtu)Je totožné s Vaší fyzickou emailovou adresou (např. pnovak@cia.cz)
HesloHeslo nastavené v Administraci elektronické pošty


 Nápověda-FAQ     Webmail     Administrace     
     Produkty     Reference     Objednávka     O firmě     Kontakt