Helena Baker, Chodouň 82, 267 51 Zdice, Czech Rep. tel: +420 606 751 845 email: helena@bakerwine.cz
O nás
Aktuality
Publicistická činnost
GUSTIBUS - Toulky za vínem
Články o eno-gastronomii
Snoubení pokrmů s víny
O víně
Vinařský průvodce víny ČR A-Z
Ostatní činnost
JM Víno


www.fijev.org

nekuracke restaurace

Máte přátele, které by zajímaly tyto stránky?
Doplňte do pole emailovou adresu, na kterou zašleme profil Bakerwine.cz

a zde doplňte Vaše jméno:

"Schwindelei" neboli švindl

Co se napsalo o našem trhu s víny v zahraničí


Při mé nedávné návštěvě Říma jsem se setkala s jedním ze členů italského consorzia Grandi Vini d'Italia Group (něco jako sdružení V8 u nás).  Ten se mi mimo jiné zmínil o tom, co jej potkalo v roce 1995, když se v České republice pokusil obchodovat prostřednictvím Asociace sommelierů ČR.  Bylo mi stydno. Ostatně vám bude také, až si přečtete více.  Toto consorzio vydává také svůj vlastní časopis, zvaný Convivium 2000, který mi pravidelně již několik let zasílá.  Letos slaví Grandi Vini 20. výročí svého vzniku a při pročítání v jeho posledním čísle (zima 2006/2007) v něm lze najít následující zmínku, a to ve třech světových jazycích (neboť tento časopis doslova oblétá celý svět):

 Im März 1995 die erste der "Wander-Verkostungen" (Prag eingeschlossen) mit dem  Sommelierverband Tschechiens (damals noch Republik Tschechoslowakei) und der erste  Reinfall auf Schwindelei in östlichen Gefielden (eine nie bezahlte Lieferung).

 In March 1995, the first itinerant tasting (including Prague, naturally) was staged in  tandem with the sommeliers' association of the Czech Republic, at that time  Czechoslovakia. And it was the period of the first setback in the East, an order made but  not paid for.

 È del marzo 1995 la prima degustazione itinerante (naturalmente inclusa Praga) con  l'associazione dei sommeliers della repubblica Ceca, all'epoca ancora Cecoslovacchia e  prima fregatura all'est (per una fornitura fatta e mai pagata).

Musela jsem se stydět, ale ne za to, že tento časopis mylně uvádí, že v roce 1995 byla Česká republika ještě Československem, ale za společnost Palamar International (v té době si totiž od ní členové asociace The Prague Wine Society vína členů consorzia - jmenovitě od vinařství Carpineto a Michele Chiarlo -  kupovali a evidentně jejich peníze nešly do kapes těchto italských vinařů, nýbrž do té, která patří jednomu českému podvodníkovi), ale i za zmíněnou Asociaci sommelierů ČR, která by si měla řádně ověřit, jaké členy mezi sebe bere.   Alternativně by měla "Asociace" tuto neblahou událost neprodleně vyřešit a přivést na pravou míru.

PS :  Anglická verze článku je ještě poměrně slušná (slovo "setback" znamená neúspěch, překážka, nezdar...), v německé mutaci však snad každý čtenář porozumí slovu "Schwindelei", zatímco překlad italského výrazu "fregatura" je podvod, podfuk, ošulení, obalamutění...

Odkaz na anglickou verzi:
http://www.convivium2000.net/en_18/art1_en.htm4299623 Copyright 2000-2004, IT-MEDIA a.s., publikační systém MediaAdmin